ANGOL NYELV

Az idegen nyelv elsajátításának céljai:
-
 Az angol nyelv iránti érdeklődés felkeltése
-
 Nyelvi ismeretének játékon alapuló gyakorlati elsajátítása
-
 Sikerélmények nyújtása, mely motiválja a későbbi nyelvtanulást
-
 Nyitottá válni a minket körülvevő világra
-
 Az idegen nyelv által szerzett ismeretekkel történő képességfejlesztés
A szakértők nagy többségben azon az állásponton vannak, hogy az idegen nyelv tanulását már óvodás - 3 éves - korban el lehet kezdeni játékos keretek közt. Mindamellett, hogy jó alapot ad a későbbi iskolai nyelvtanuláshoz, javítja a gyermek figyelmét, koncentrálóképességét, hozzájárul logikus gondolkodásához, és beépül az anyanyelvi kifejezőképesség fejlődésébe is.