FELVÉTELI ELJÁRÁS


Jelentkezni a Felvételi Kérelem adatlap kitöltésével és annak hozzánk történő eljuttatásával lehet. A gyermekek felvételéről a szülőkkel történő előzetes informális beszélgetés és a gyermek közösséghez történő viszonyulása alapján tudunk dönteni. Óvodánkba 2-7 éves korig terjedő korosztályokból tudunk gyermekeket felvenni.

A "Nyitvatartási rend" szerinti időszakra, a rendelkezésre álló szabad férőhelyekre folyamatosan tudunk felvenni gyermekeket!

-
Mivel intézményünk a "Nyitvatartási rend" szerinti munkanapokon folyamatosan rendelkezésükre áll, ezért gyermeke számára a regisztrációs díj befizetésével azonnali, de akár későbbi szolgáltatási időszakra is foglalhatnak helyet.
-
Az oktatási, képzési rendszerünk igazodik a magyar oktatási intézmények működési rendjéhez, ezért egy-egy ilyen időszak mindig az adott év szeptember 1-vel indul és a következő év június 30-ával ér véget.
-
A júliusi és augusztusi hónapban is nyitva tartunk, azonban ebben az időszakban a képzést kötetlenebb formában, a nyári heti tematikus táborokhoz kapcsolódó tartalommal biztosítjuk.

A beiratkozás menete:
 

1.

Kapcsolat felvétele az ellátó szervezettel (telefon, e-mail, személyes találkozó)
 

2.

Személyes találkozás a szülővel (gondviselővel) és lehetőség szerint a gyermekkel

3.

A "Felvételi kérelem" kitöltése és eljuttatása a szolgáltatónak
4.
A felvételt nyert gyermek szükséges igazolásainak bemutatása:
-
3 napnál nem régebbi orvosi igazolás
-
A kötelező oltások megtörténtének orvosi igazolása (Oltási kiskönyv)
-
Szülői nyilatkozat a gyermekre vonatkozó egyedi egészségügyi tudnivalókról (pl.: allergia)
-
Az "Ellátási Megállapodás" megkötése
-
A Házirendben és az egyéb csatolt okmányokban foglaltak elfogadása és aláírása

5. A regisztrációs díj és az első havi ellátási díj befizetése.