ANGOL NYELV

Angol nyelv
Az idegen nyelv elsajátításának céljai:
  • Az angol nyelv iránti érdeklődés felkeltése
  • Nyelvi ismeretének játékon alapuló gyakorlati elsajátítása
  • Sikerélmények nyújtása, mely motiválja a későbbi nyelvtanulást
  • Nyitottá válni a minket körülvevő világra
  • Az idegen nyelv által szerzett ismeretekkel történő képességfejlesztés
A szakértők nagy többsége azon az állásponton van, hogy az idegen nyelv tanulását játékos keretek között már 3 éves korban el lehet kezdeni. Mindamellett, hogy jó alapot ad a későbbi iskolai nyelvtanuláshoz, javítja a gyermek figyelmét, koncentrálóképességét, hozzájárul a logikus gondolkodásához és beépül az anyanyelvi kifejezőképesség fejlődésébe is.