ÁRAINK

Áraink
A jelen Ellátási Árlista a napközbeni ellátás bruttó térítési díjait tartalmazza és 2024. február 01-től legfeljebb 2024. június 30-ig, illetve visszavonásig érvényes.
Gyermekeiket elhelyezhetik intézményünk egész- vagy félnapos ellátási rendszerében, illetve gyermekfelügyelet keretében játszóházi integrált csoportunkban.
EGÉSZ NAPOS ELLÁTÁS TELJES HÓNAPRA
(Hétfőtől-péntekig; 8:00-17:00 óra között)
Heti 5 napra 230.000 Ft / hó
190.000 Ft a gondozási díj / hó + 40.000 Ft / hó az étkeztetés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
Heti 4 napra 213.450 Ft / hó
181.450 Ft a gondozási díj / hó + 32.000 Ft / hó az étkeztetés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
Heti 3 napra 195.000 Ft / hó
171.000 Ft a gondozási díj / hó + 24.000 Ft / hó az étkeztetés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
FÉLNAPOS ELLÁTÁS TELJES HÓNAPRA
(Hétfőtől-péntekig; 8:00-13:00 óra között)
Heti 5 napra 216.500 Ft / hó
180.500 Ft a gondozási díj / hó + 36.000 Ft / hó az étkeztetés (reggeli, tízórai, ebéd)
Heti 4 napra 199.800 Ft / hó
171.000 Ft a gondozási díj / hó + 28.800 Ft / hó az étkeztetés (reggeli, tízórai, ebéd)
Heti 3 napra 185.000 Ft / hó
163.400 Ft a gondozási díj / hó + 21.600 Ft / hó az étkeztetés (reggeli, tízórai, ebéd)
A félnapos ellátások esetén a szülő ebéd után viheti haza gyermekét.
A különleges étkezés (diétás, valami "mentes" vagy egyéb típusú) igénylése esetén az étkezési díjra napi + 200 Ft/fő kerül felszámításra!
A DÍJAK LEGKÉSŐBB AZ ELLÁTÁSI / FIZETÉSI HÓNAP 5. NAPJÁIG, ELŐRE FIZETENDŐK!
KEDVEZMÉNYEK több hónapra vonatkozó díj egy összegben történő kifizetése esetén
NAP/HÉT
FIZETÉSI GYAKORISÁG
2 hónapra előre5 hónapra előre
2024. 02., 04. hó2024. 02. hó
5 nap456.000 Ft
Ellátás: 376.000 Ft
Étkezés: 80.000 Ft
1.120.000 Ft
Ellátás: 940.000 Ft
Étkezés: 180.000 Ft
4 nap423.210 Ft
Ellátás: 359.210 Ft
Étkezés: 64.000 Ft
1.043.025 Ft
Ellátás: 898.025 Ft
Étkezés: 145.000 Ft
3 nap386.800 Ft
Ellátás: 338.800 Ft
Étkezés: 48.000 Ft
957.000 Ft
Ellátás: 847.000 Ft
Étkezés: 110.000 Ft
5 fél nap429.100 Ft
Ellátás: 357.100 Ft
Étkezés: 72.000 Ft
1.042.750 Ft
Ellátás: 892.750 Ft
Étkezés: 150.000 Ft
4 fél nap396.840 Ft
Ellátás: 339.240 Ft
Étkezés: 57.600 Ft
983.100 Ft
Ellátás: 848.100 Ft
Étkezés: 135.000 Ft
3 fél nap368.000 Ft
Ellátás: 324.800 Ft
Étkezés: 43.200 Ft
932.000 Ft
Ellátás: 812.000 Ft
Étkezés: 120.000 Ft
TESTVÉR KEDVEZMÉNY
Az intézménybe egy időben járó gyermekek esetében a második és a további gyermekek vonatkozásában az étkezés nélküli gondozási díj: 5%.
A kedvezmények egymással össze nem vonhatók!
A havi ellátási és étkezési díjak 20 ellátási nap/hó egységgel lettek kalkulálva.
Amennyiben egy hónapban ennél több ellátási nap van, az nem változtatja meg az esedékesen fizetendő havidíj összegét. Az oktatási év alatt így összegyűlt többletnapok a hivatalos oktatási szünetekben, valamint az esetleges szombati munkanapokon kerülnek jóváírásra.
ELLÁTÁSI / ÉTKEZÉSI DÍJ KÉSEDELMES FIZETÉSE ESETÉN FIZETENDŐ PÓTDÍJAK
Ez akkor kerül automatikusan felszámításra, amennyiben az adott ellátási hónap - vagy több havi díj egyszerre történő fizetése esetén az aktuális fizetési hónap - 5. napjáig a szülő vagy a fizetésre kötelezett fél nem fizette ki (átutalással vagy készpénzben) a gyermek(ek) ellátásához kapcsolódóan esedékes díja(ka)t, és az info@littlestarovi.hu e-mail címre küldött írásos üzenetben nem jelezte előre, hogy az aktuális fizetéssel valamilyen okból, várhatóan mennyi ideig fog késedelembe esni.
Egy és öt nap közötti fizetési késedelem esetén:
10.000 Ft / gyermek / alkalom
Hat és tíz nap közötti fizetési késedelem esetén:
25.000 Ft / gyermek / alkalom
Tizenegy napot meghaladó fizetési késedelem esetén:
50.000 Ft / gyermek / hó (!)
RENDKÍVÜLI IDŐSZAKOKRA VONATKOZÓ ELLÁTÁSI DÍJAK
ÜGYELETI IDŐSZAK
Amennyiben bármilyen rendkívüli helyzet miatt - hatósági rendelkezés vagy fenntartói határozat alapján - az intézmény ügyeleti rendszerében történő működtetésére kerül sor és a szülő az intézménybe járatja gyermekét, akkor a normál ellátási díjak fizetendők.
Amennyiben ebben az időszakban a szülő - saját döntése alapján - nem járatja a gyermekét az intézménybe, akkor a fizetendő díj egységesen:
10.000 Ft / nap / fő
HATÓSÁGILAG ELRENDELT IDEIGLENES ZÁRVA TARTÁSI IDŐSZAK
Amennyiben bármilyen rendkívüli helyzet miatt, az intézmény - vagy egy(es) csoport(ok) személyes ellátási lehetősége hatóságilag vagy fenntartói döntés alapján - ideiglenesen felfüggesztésre kerül, akkor automatikusan on-line oktatás és fejlesztés kerül bevezetésre. Ezen időszak alatt a fizetendő díj egységesen:
8.500 Ft / nap / fő
Amennyiben ebben és csak ebben az időszakban - kizárólag a "Mini" és a "Kiscsoport"-okba járó gyermekek esetében (!) - valamelyik gyermek nem tud / nem képes részt venni az on-line képzésben, és ezt a szülő írásban jelzi egy az info@littlestarovi.hu vagy az office@littlestarovi.hu e-mail címre küldött üzenetében, akkor az üzenet beérkezését követő naptól, kizárólag ennek az időszaknak a vonatkozásában, a fizetendő helyfenntartási díj:
5.500 Ft / nap / fő
EGYÉB DÍJAK
BEIRATKOZÁS
Beiratkozáskor, illetve az ellátási hely lefoglalásakor készpénzben fizetendő:
  • Kaució:
    210.000 Ft / gyermek
  • Regisztrációs díj:
    30.000 Ft / gyermek
A kaució jogcímen befizetett összeg az intézményben eltöltött utolsó ellátási hónapban kerül jóváírásra!
KÉSVE TÁVOZÁSI PÓTDÍJAK
Amennyiben a szülő a gyermekét a záróra után 15 percen belül viszi el:
2.000 Ft / gyermek / alkalom
Amennyiben a szülő a gyermekét a záróra után 15-30 perc között viszi el:
5.000 Ft / gyermek / alkalom
Amennyiben a szülő a gyermekét a záróra után 30 percnél később viszi el:
8.000 Ft / gyermek / alkalom
Az év július-augusztus időszakában az igénybe vett ellátás heti, illetve napi díjban fizetendő, melynek összegét az erre az időszakra kiadott – és a littlestarovi.hu weboldalon megjelentetett - aktuális Árlista tartalmazza.
A fenntartó saját hatáskörében eljárva, egyedi döntés alapján, külön indokolás nélkül a jelen Árlistában feltüntetett díjtételektől lefelé bármikor - akár eseti jelleggel is - eltérhet!
A jelen Ellátási Árlista a napközbeni ellátás bruttó térítési díjait tartalmazza és 2024. február 01-től legfeljebb 2024. június 30-ig, illetve visszavonásig érvényes.