ÁRAINK

Áraink
A jelen Ellátási Árlista a napközbeni ellátás bruttó térítési díjait tartalmazza és 2021. szeptember 01-től visszavonásig érvényes.
Gyermekeiket elhelyezhetik intézményünk egész- vagy félnapos ellátási rendszerében, illetve gyermekfelügyelet keretében játszóházi integrált csoportunkban.
EGÉSZ NAPOS ELLÁTÁS TELJES HÓNAPRA (Hétfőtől-péntekig; 8:00-17:00 óra között)
Heti 5 napra 162.000 Ft / hó
138.000 Ft a gondozási díj / hó + 24.000 Ft / hó az étkeztetés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
Heti 4 napra 149.000 Ft / hó
129.800 Ft a gondozási díj / hó + 19.200 Ft / hó az étkeztetés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
Heti 3 napra 133.000 Ft / hó
118.600 Ft a gondozási díj / hó + 14.400 Ft / hó az étkeztetés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
FÉLNAPOS ELLÁTÁS TELJES HÓNAPRA (Hétfőtől-péntekig; 8:00-13:00 óra között)
Heti 5 napra 145.800 Ft / hó
124.200 Ft a gondozási díj / hó + 21.600 Ft / hó az étkeztetés (reggeli, tízórai, ebéd)
Heti 4 napra 134.620 Ft / hó
116.820 Ft a gondozási díj / hó + 17.800 Ft / hó az étkeztetés (reggeli, tízórai, ebéd)
Heti 3 napra 124.460 Ft / hó
111.500 Ft a gondozási díj / hó + 12.960 Ft / hó az étkeztetés (reggeli, tízórai, ebéd)
A félnapos ellátások esetén a szülő ebéd után viheti haza gyermekét.
A havi ellátási és étkezési díjak 20 ellátási nap/hó egységgel lettek kalkulálva.
Amennyiben egy hónapban ennél több ellátási nap van, az nem változtatja meg az esedékesen fizetendő havidíj összegét. Az oktatási év alatt így összegyűlt többletnapok a hivatalos oktatási szünetekben, valamint az esetleges szombati munkanapokon kerülnek jóváírásra. A jelen Ellátási Árlistában feltüntetett díjfizetési kötelezettség az adott oktatási év szeptember 01. és június 30. közötti időszakára vonatkozik. Minden év júliusi és augusztusi időszakában az igénybe vett ellátás heti, illetve napi díjban fizetendő, melynek összegét az erre az időszakra kiadott – és a littlestarovi.hu weboldalon megjelentetett - aktuális Árlista tartalmazza.

RENDKÍVÜLI IDŐSZAKOKRA VONATKOZÓ ELLÁTÁSI DÍJAK
ÜGYELETI IDŐSZAK
Amennyiben bármilyen rendkívüli helyzet miatt - hatósági rendelkezés vagy fenntartói határozat alapján - az intézmény ügyeleti rendszerében történő működtetésére kerül sor és a szülő az intézménybe járatja gyermekét, akkor a normál ellátási díjak fizetendők.
Amennyiben ebben az időszakban a szülő - saját döntése alapján - nem járatja a gyermekét az intézménybe, akkor a fizetendő díj egységesen:
6.900 Ft / nap / fő
HATÓSÁGILAG ELRENDELT IDEIGLENES ZÁRVA TARTÁSI IDŐSZAK
Amennyiben bármilyen rendkívüli helyzet miatt, az intézmény - vagy egy(es) csoport(ok) személyes ellátási lehetősége hatóságilag, illetve fenntartói döntés alapján - ideiglenesen felfüggesztésre kerül, akkor automatikusan on-line oktatás és fejlesztés kerül bevezetésre. Ezen időszak alatt a fizetendő díj egységesen:
3.500 Ft / nap / fő
Amennyiben ebben és csak ebben az időszakban - kizárólag a "Mini" és a "Kiscsoport"-okba járó gyermekek esetében (!) - valamelyik gyermek nem tud / nem képes részt venni az on-line képzésben, és ezt a szülő írásban jelzi egy az info@littlestarovi.hu vagy az office@littlestarovi.hu e-mail címre küldött üzenetében, akkor az üzenet beérkezését követő naptól kizárólag ennek az időszaknak a vonatkozásában a fizetendő helyfenntartási díj:
1.500 Ft / nap / fő
Az ellátási díjak legkésőbb az ellátási / fizetési hónap 5. napjáig, előre fizetendők.
KEDVEZMÉNYEK
(Kizárólag az egész- vagy félnapos, teljes havi ellátást igénybevevők részére)
I. DÍJFIZETÉSI KEDVEZMÉNYEK
EGÉSZ NAPOS ELLÁTÁS TELJES HÓNAPRA
Több hónapra vonatkozó díj egy összegben történő kifizetése esetén
2 hónapra előre5 hónapra előre10 hónapra előre
Fizetési hónapok:2021. 09., 11. hó
2022. 01., 03., 05. hó
2021. 09. hó
2022. 02. hó
2021. 09. hó
5 egész napos ellátás
316.000 Ft
Ellátás: 268.000 Ft
Étkezés: 48.000 Ft
765.000 Ft
Ellátás: 645.000 Ft
Étkezés: 120.000 Ft
1.420.000 Ft
Ellátás: 1.220.000 Ft
Étkezés: 200.000 Ft
4 egész napos ellátás291.680 Ft
Ellátás: 253.280 Ft
Étkezés: 38.400 Ft
718.500 Ft
Ellátás: 622.500 Ft
Étkezés: 96.000 Ft
1.300.000 Ft
Ellátás: 1.140.000 Ft
Étkezés: 160.000 Ft
3 egész napos ellátás260.800 Ft
Ellátás: 232.000 Ft
Étkezés: 28.800 Ft
662.000 Ft
Ellátás: 590.000 Ft
Étkezés: 72.000 Ft
1.176.000 Ft
Ellátás: 1.056.000 Ft
Étkezés: 120.000 Ft
FÉLNAPOS ELLÁTÁS TELJES HÓNAPRA
Több hónapra vonatkozó díj egy összegben történő kifizetése esetén
2 hónapra előre5 hónapra előre10 hónapra előre
Fizetési hónapok:2021. 09., 11. hó
2022. 01., 03., 05. hó
2021. 09. hó
2022. 02. hó
2021. 09. hó
5 félnapos ellátás
284.400 Ft
Ellátás: 241.200 Ft
Étkezés: 43.200 Ft
688.500 Ft
Ellátás: 580.500 Ft
Étkezés: 108.000 Ft
1.320.000 Ft
Ellátás: 1.140.000 Ft
Étkezés: 180.000 Ft
4 félnapos ellátás262.500 Ft
Ellátás: 227.940 Ft
Étkezés: 34.560 Ft
646.650 Ft
Ellátás: 560.250 Ft
Étkezés: 86.400 Ft
1.152.000 Ft
Ellátás: 1.008.000 Ft
Étkezés: 144.000 Ft
3 félnapos ellátás234.720 Ft
Ellátás: 208.800 Ft
Étkezés: 25.920 Ft
595.800 Ft
Ellátás: 531.000 Ft
Étkezés: 64.800 Ft
1.014.000 Ft
Ellátás: 906.000 Ft
Étkezés: 108.000 Ft
II. TESTVÉR KEDVEZMÉNY
Az intézménybe egy időben járó gyermekek esetében a második és a további gyermekek vonatkozásában a gondozási díj: 5%.
A kedvezmények egymással össze nem vonhatók!
EGYÉB DÍJAK
BEIRATKOZÁS
Beiratkozáskor, illetve az ellátási hely lefoglalásakor készpénzben fizetendő:
  • Kaució:
    162.000 Ft / gyermek
  • Regisztrációs díj:
    25.000 Ft / gyermek
A kaució jogcímen befizetett összeg az intézményben eltöltött utolsó ellátási hónapban kerül jóváírásra!
KÉSVE TÁVOZÁSI PÓTDÍJAK
Amennyiben a szülő a gyermekét a záróra után 15 percen belül viszi el:
1.000 Ft / gyermek / alkalom
Amennyiben a szülő a gyermekét a záróra után 15-30 perc között viszi el:
3.000 Ft / gyermek / alkalom
Amennyiben a szülő a gyermekét a záróra után 30 percnél később viszi el:
5.000 Ft / gyermek / alkalom
ELLÁTÁSI / ÉTKEZÉSI DÍJ KÉSEDELMES FIZETÉSE ESETÉN FIZETENDŐ PÓTDÍJAK
Ez akkor kerül automatikusan felszámításra, amennyiben az adott ellátási hónap - vagy több havi díj egyszerre történő fizetése esetén az aktuális fizetési hónap - 5. napjáig a szülő vagy a fizetésre kötelezett fél nem fizette ki (átutalással vagy készpénzben) a gyermek(ek) ellátásához kapcsolódóan esedékes díja(ka)t, és az info@littlestarovi.hu e-mail címre küldött írásos üzenetben nem jelezte előre, hogy az aktuális fizetéssel valamilyen okból, várhatóan mennyi ideig fog késedelembe esni.
Egy és öt nap közötti fizetési késedelem esetén:
5.000 Ft / gyermek / alkalom
Hat és tíz nap közötti fizetési késedelem esetén:
10.000 Ft / gyermek / alkalom
Tizenegy napot meghaladó fizetési késedelem esetén:
20.000 Ft / gyermek / hó (!)
A jelen Ellátási Árlista a napközbeni ellátás bruttó térítési díjait tartalmazza és 2021. szeptember 01-től visszavonásig érvényes.