FELVÉTELI ELJÁRÁS

FELVÉTELI ELJÁRÁS
Jelentkezni a Felvételi Kérelem adatlap kitöltésével és annak hozzánk történő eljuttatásával lehet. A gyermekek felvételéről a szülőkkel történő előzetes informális beszélgetés és a gyermek közösséghez történő viszonyulása alapján tudunk dönteni. Óvodánkba a 2-7 éves korig terjedő korosztályokból tudunk gyermekeket felvenni.
A „Nyitvatartási rend” szerinti időszakra a rendelkezésre álló szabad férőhelyekre folyamatosan tudunk felvenni gyermekeket!
  • Mivel intézményünk a „Nyitvatartási rend” szerinti munkanapokon folyamatosan rendelkezésükre áll, ezért gyermeke számára a regisztrációs díj befizetésével azonnali, de akár későbbi szolgáltatási időszakra is foglalhat helyet.
  • Az oktatási, képzési rendszerünk igazodik a magyar oktatási intézmények működési rendjéhez, ezért egy-egy ilyen időszak mindig az adott év szeptember 1-vel indul és a következő év június 30-ával ér véget.
  • A júliusi és augusztusi hónapban is nyitva tartunk, azonban ebben az időszakban a képzést kötetlenebb formában, a nyári heti tematikus táborokhoz kapcsolódó tartalommal biztosítjuk.
A beiratkozás menete:
1. Kapcsolat felvétele az ellátó szervezettel (telefon, e-mail, személyes találkozó)
2. Személyes találkozás a szülővel (gondviselővel) és lehetőség szerint a gyermekkel
3. A „Felvételi kérelem” kitöltése és eljuttatása a szolgáltatónak
4. A felvételt nyert gyermek szükséges igazolásainak bemutatása:
  • 3 napnál nem régebbi orvosi igazolás
  • A kötelező oltások megtörténtének orvosi igazolása (Oltási kiskönyv)
  • Szülői nyilatkozat a gyermekre vonatkozó egyedi egészségügyi tudnivalókról (pl.: allergia)
  • Az „Ellátási Megállapodás” megkötése
  • A Házirendben és az egyéb csatolt okmányokban foglaltak elfogadása és aláírása
5. A regisztrációs díj és az első havi ellátási díj befizetése.