HÁZIREND

A Little Star óvoda házirendje
(kivonat)
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ
Óvodánk egész napos ellátást biztosít, ami négy étkezést is tartalmaz. Olyan gyerekeket is szívesen fogadunk, akik vegetáriánusok vagy valamilyen ételallergiával küzdenek. Nagy hangsúlyt fektetünk a vitamindús táplálkozásra, ezért napi étrendjükben mindig szezonális gyümölcsöt, zöldséget biztosítunk.
AZ EGÉSZ NAPOS ELLÁTÁSBAN RÉSZTVEVŐK KÖRE
Az óvodánk szolgáltatását a szülő – vagy az azt pótló személy (törvényes képviselő) – gondviselése alatt álló, egészséges (3 napnál nem régebbi orvosi igazolással és oltási kiskönyvvel rendelkező), 2-7 éves kor közötti gyermekek vehetik igénybe a gyermek gondviselőjével kötött gondozási ellátási megállapodásban foglaltak szerint.
Az egész napos ellátására kötött megállapodás esetén a gyermek más intézményben bölcsődei vagy óvodai ellátásban nem részesülhet.
NYITVATARTÁSI IDŐ
Munkanapokon 8:00-17:00 óráig tartunk nyitva.
Kiegészítő rendelkezések: A napi nyitvatartási időn belül az egész napos ellátásra vonatkozó megállapodással rendelkező gyerekek korlátozás nélkül vehetik igénybe a nyújtott szolgáltatásokat.
A félnapos ellátási megállapodással rendelkező gyerekek a rájuk vonatkozó időszakban (délelőtt vagy délután) vesznek részt a foglalkozásokon.
ÉTKEZTETÉS
Egész napos ellátás esetén gondoskodunk a gyermek megfelelő mennyiségű és összetételű étkezéséről a Népjóléti Minisztérium 2/1994. (01.30.) NM rendeletében foglalt normatívák betartásával. Különös gondot fordítunk az egészséges táplálkozási szerkezet kialakítására. Bizonyos ételallergiák esetén is biztosítani tudjuk az igényelt élelmiszereket, azonban az ezzel kapcsolatos valamennyi részletet mindig külön megállapodás keretében rögzítjük a szülővel, gondviselővel.
NAPIREND
Az egész és a félnapos ellátási rendszerben résztvevő gyermekek esetén az ellátási időszakra vonatkozóan rugalmasan alakítható, azonban bizonyos pontokat szigorúan betartandó naprend szerinti tevékenységet biztosítunk, ami mindig maximálisan igazodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz, az egyéni és a kis közösség fejlettségi szintjéhez és az aktuális évszak nyújtotta lehetőségekhez.
A gyermek számára nyugodt, biztonságos, esztétikus életteret hozunk létre és tartunk fenn, melyben lehetőséget biztosítunk számukra az egyéni tempóban történő önálló és közösségi fejlődés lehetőségére.
RUHÁZAT
A gyermek évszaknak megfelelő ruházatáról és a tiszta váltóruha folyamatos biztosításáról mindig a szülő, gondviselő köteles gondoskodni. Szintén az Ő felelőssége biztosítani a gyermeke számára a fogápolásához szükséges – megfelelő állapotú, egyéni – eszközöket (fogkefe és fogkrém), a csendespihenő időszakában használandó – rendszeresen kimosott – kispárnát és takarót.
Amennyiben az ellátásban részesülő gyermek még nem szobatiszta, akkor a megfelelő mennyiségű és minőségű eldobható pelenka rendelkezésre bocsátása is a szülő, gondviselő kötelessége.
A további tisztasági felszerelésekről (WC papír, szappan, papírzsebkendő, törlőkendő), a szolgáltatás nyújtója folyamatosan gondoskodik.
EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEK
Megkérünk minden szülőt, és hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmüket arra, hogy amennyiben a gyermekénél olyan betegségre utaló tüneteket tapasztal (láz, hasmenés, hányás, kiütés, kötőhártya gyulladás, egyéb felső légúti fertőzésre utaló jelek stb.) melyek fennállása esetén kerülendő a közösséggel történő érintkezés, illetve antibiotikumos kezelés megkezdése vált szükségessé, úgy ne hozzák el a napközbeni ellátást biztosító létesítménybe, mert őt ebben az esetben nem tudjuk fogadni.
Amennyiben az ellátási időszak alatt mi tapasztalunk a gyermeknél hasonló tüneteket, akkor haladéktalanul intézkedünk az elkülönítéséről és értesítjük a szülőt, akinek kötelessége megoldani, hogy a fertőzött gyermek a lehető legrövidebb időn belül a gyógyulás időszakára el legyen távolítva a közösségből.
A betegségen átesett gyermek csak a gyógyultságát bizonyító orvosi igazolás megléte esetén térhet vissza a közösségbe.
AZ ELLÁTÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE
Minden ellátási megállapodás mellékletét képezi az az aktuálisan érvényes Szolgáltatási árlista, mely tartalmazza a gyermek ellátására vonatkozó szülői, gondviselői térítési díjakat.
A TÉRÍTÉSI DÍJ MEGFIZETÉSE MINDEN ESETBEN ELŐRE KÖTELEZŐ!
Ennek elmulasztása esetén a gyermek nem részesülhet a részére nyújtandó ellátásokban.
A fizetés gyakorisága lehet havi, kéthavi, féléves vagy éves gyakoriságú, azonban azt legkésőbb mindig a következő fizetési szakaszt megelőző utolsó hét elejéig teljesíteni szükséges. A féléves vagy éves fizetés esetén a fenntartó által adható esetleges kedvezményekről az aktuális Szolgáltatási árlista nyújt tájékoztatást. Itt találhatóak a testvérkedvezményre vonatkozó kitételek is.
A fizetendő térítési díj az egész és a fél napos ellátás esetében mindig tartalmazza a gyermek gondozási díját, az étkeztetési költségek árát, valamint a fenntartó által esetlegesen az ellátási díjba beépített egyéb szolgáltatásokat is. (Az aktuális Szolgáltatási árlista az ÁRLISTA menüpontban tekinthető meg.)
Mivel a meleg étel biztosítása külső beszállító igénybevételével történik, ezért a térítési díj közvetített szolgáltatást is tartalmaz minden esetben. A fenntartó évente legfeljebb egy alkalommal módosíthatja az ellátási díjakat.
Az egész és a fél napos ellátást igénybe vevő gyermekek esetében, amennyiben a szülő a hiányzás kezdetét megelőző nap 9:00 óráig bejelentést tesz (lehetőleg írásban, pl. e-mailben) arra vonatkozóan, hogy a gyermeke határozott vagy határozatlan ideig nem veszi igénybe a szolgáltatásokat, akkor a bejelentést követő második naptól kezdve az igénybe nem vett étkezés díjának összege a következő befizetési ciklusban a szülő, gondviselő részére az aktuális befizetésből jóváírásra kerülhet.
A mulasztott nap(ok) a későbbiekben nem pótolható(k) és a térítési díj (gondozási díj része sem) igényelhető vissza.
A szerződéses időszakon belül a gondozási díj megfizetése a gyermek távolmaradása esetén is kötelezően fizetendő a szülő, gondviselő részéről.
SZERZŐDÉSES RENDSZER
A szolgáltatás igénybevételéhez a felek „Ellátási Megállapodás„-t kötnek.
Az „Ellátási Megállapodás” részletesen tartalmazza a szolgáltatást nyújtó (Fenntartó) és az azt igénybevevő (Szülő, Gondviselő) kötelezettségeit, jogait, a felek egymással szembeni kompetencia határait és a megállapodás felbontásának feltételrendszerét.