NAGYMOZGÁSOS PROGRAMOK

Nagymozgásos programjaink
FUNNY GYM
Ovinkban a fiúk egyik kedvenc foglalkozása. A torna és a mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását (járás, futás, ugrás, támasz, függés, egyensúlyozás, dobás). Fejlesztik a testi képességeket, mint az erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség. A foglalkozások kedvezően befolyásolják a gyermeki szervezet növekedését, teherbíró-képességét és az egyes szervek teljesítőképességét.
FOCI / LABDAJÁTÉKOK
A foglalkozások a saját tornatermünkben kerülnek lebonyolításra, ahol nem kizárólag a labdarúgás alapjait sajátíthatják el a résztvevő gyerekek, hanem a labdaérzék megszerzéséhez és a mozgáskoordináció fejlesztéséhez szükséges egyéni és csoportos játékokat is játszanak.
BRAZIL JIU JIUTSU
Küzdősport foglalkozás.
RITMIKUS SPORTGIMNASZTIKA
A ritmikus sportgimnasztika (RSG) gyakorlatai során a balett, a torna és a tánc összevonása figyelhető meg. Segítségével a lányoknak rendkívül jó ritmusérzékük és harmonikus mozgásuk lesz.
ÚSZÁS
A hozzánk járó gyermekek részére saját uszodánkban egész évben biztosítjuk az úszástanulás lehetőségét a vízhez szoktatástól a biztos tudás megszerzéséig, továbbá lehetővé tesszük a már megszerzett úszástudás folyamatos szinten tartását is. A gyermekek életkoruk és úszástudásuk alapján 4-6 fős csoportokban vesznek részt az oktatáson. A foglalkozásokat „gyermekúszás oktató” szakvizsgával rendelkező pedagógus kollégánk tartja. Amennyiben a szülő igényli, úgy lehetőség van egyéni úszásoktatás megszervezésére is.
SÍELÉS
A január-február-márciusi hónapokra gyermekeink részére heti egy alkalommal sítanulási lehetőséget szervezünk a Budaörsön található FreeRide Club műanyag sípályára. A képzést a pályát üzemeltető és szakvizsgával rendelkező oktatók vezetik.