NEVELÉSI PROGRAM

Nevelési program
A mindennapi életben használt társalgási, oktatási nyelv az angol, de minden nap tartunk 1-1,5 órás játékos magyar foglalkozást is a gyermekek részére, ahol a kicsik megismerkednek a magyar dalokkal, népmesékkel és kultúránk alapjaival. Az udvari játékidő keretében a gyerekeknek lehetőséget biztosítunk a saját anyanyelvük használatára.
Nevelési programunk alapot nyújt gyermekének a magyar általános iskolai tanulmányok megkezdéséhez, ezért az 5 éves kort betöltött magyar gyermekek részére indítunk magyar iskola-előkészítő foglalkozásokat. Többek között igazodunk a brit és az amerikai oktatási követelményekhez is, így lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyerekek a hazánkban lévő nemzetközi, illetve két tannyelvű oktatási intézményekben tudják megkezdeni iskolai tanulmányaikat.
Intézményünk nagyon fontos feladatának tekinti a gyerekek napközbeni ellátásán és nevelésén túl a környezetünk megóvását. Ezért kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a gyerekek minél jobban megismerjék és elsajátítsák a környezetükre való odafigyelést.
A gyermekek a környezetük megóvása érdekében játékos formában elsajátított pozitív minták segítségével olyan iskolásokká, majd felnőttekké válnak, akik a természeti kincseink megőrzését fontosnak tartják. Tartunk környezettudatos foglalkozásokat, megünnepeljük a természetóvó jeles napokat, szelektíven gyűjtjük a hulladékot, rendszeres papírgyűjtéseket szervezünk, illetve használt elem gyűjtőpontként is működünk.